Pomnik Sług Bożych Rodziny Ulmów
Dla upamiętnienia bohaterskiego czynu Rodziny Ulmów wiosną 2003 r. powstała inicjatywa budowy pomnika . Przy Towarzystwie Przyjaciół Markowej zawiązał się komitet budowy pomnika poświęconego Rodzinie Ulmów.
24 marca 2004 r. w 60 rocznicę zbrodni pomnik został odsłonięty i poświęcony.

Na pomniku znajduje się napis:

"Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne. Józef Ulma, jego żona Wiktoria oraz ich dzieci: Stasia, Basia, Władziu, Franuś, Antoś, Marysia, nienarodzone, ukrywając ośmiu starszych braci w wierze, Żydów z rodzin Szallów i Goldmanów, zginęli wraz z nimi w Markowej 24 marca 1944 r. z rąk niemieckiej żandarmerii. Niech ich ofiara będzie wezwaniem do szacunku i okazywania miłości każdemu człowiekowi! Byli synami i córkami tej ziemi. Pozostaną w naszym sercu".