Kurs jest uzupełnieniem zajęć prowadzonych "na żywo" za pomocą platformy zoom. 

Obejmuje realizację programu nauczania języka niemieckiego w klasie 8 szkoły podstawowej w oparciu o podręcznik i ćwiczenia "Aha neu"


Kurs jest uzupełnieniem zajęć prowadzonych "na żywo" za pomocą platformy zoom. 

Obejmuje realizację programu nauczania języka niemieckiego w klasie 7 szkoły podstawowej w oparciu o podręcznik i ćwiczenia "Aha Neu"